O společnosti

Foto - budova

Firma ZAHAS s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v dubnu roku 1994. Již od samého počátku historie bylo hlavním mottem firmy postupně vybudovat výrobně-dodavatelskou firmu, která by svým sortimentem nabízeného zboží byla schopna uspokojit zejména veškeré požadavky profesionálních a dobrovolných hasičských sborů a záchranných jednotek.

Od tohoto záměru byl odvozen i název firmy ZAHAS s.r.o. - ZÁchranné a HAsičské Systémy.

V současné době firma nabízí řádově několik stovek různých technických prostředků, výstroje a výzbroje pro hasičské a záchranné jednotky.

Nepřímo, formou zpracování "know-how", se podílí na výrobě hasičských vozidel, přetlakové ventilace, odsávačů kouře, dekontaminačních zařízení, výcvikových trenažérů, plovoucích čerpadel a pod.

Počátkem roku 2002 zahájila firma vlastní výrobu zásahových oděvů, pracovních stejnokrojů, triček a dalších výstrojních součástek. Všechny naše výrobky jsou vyráběné v souladu s ČSN-EN.

Při své obchodní a výrobní činnosti firma spolupracuje s celou řadou tuzemských a zahraničních firem.

Firma zaměstnává 28 zaměstnanců, spolupracuje s externími projektanty a své produkty nabízí pomocí internetového obchodu a sítě partnerských distributorů.

Hlavním mottem firmy nadále zůstává:

"VŠE PRO ÚSPĚŠNÝ ZÁSAH POD JEDNOU STŘECHOU!"

Foto - budova