Infoservis

1. 5. až 3. 6. 2017 Brno Výstaviště www.bvv.cz/pyros -PAV F, stánek 008

8. mezinárodní veletrh požární techniky a služeb 9. mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb Bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS, ISET ? specializovaný veletrh určený zejména odborníkům v oblasti požární ochrany, požární prevence a pomoci při mimořádných událostech

? široká nabídka prostředků na ochranu životů a zdraví obyvatel a ochranu majetku před požáry, živelními pohromami, průmyslovými haváriemi apod. ? dlouholetá tradice ? první ročník se konal v roce 1972 ? rozsáhlá prezentace a podpora Hasičského záchranného sboru České republiky a organizací dobrovolných hasičů ? silná propagace a mediální pozornost, odborný doprovodný program ? požární technika v akci ? ukázky na terénním polygonu Oborové členění Požární zásahové automobily ? zvuková a světelná výstražná zařízení ? hasicí přístroje a zařízení ? vyprošťovací a záchranářská zařízení ? ochranné obleky ? požární automobilové žebříky, vysokozdvižné plošiny ? kontejnery pro použití v požární ochraně a při ekologických haváriích ? přenosné agregáty a zařízení určená k použití při zásahu ? hasiva ? prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami ? dýchací sebezáchranné přístroje ? zásahové součástky v oblasti po ? výstrojní součástky v oblasti po ? komunikační technika a systémy ? elektrická požární signalizace a její prvky ? protipožární dveře, okna, klapky, uzávěry a ucpávky ? únikové a evakuační systémy, požární značky ? čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení ? prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující hořlavost materiálů ? software pro oblast po

zahas@zahas-sro.cz


Rubrika:
Novinky

verze pro tisk