Infoservis

Clonové hadice

Patentovaný koncept clonových hadic

Vážení přátelé/klienti,

dovolte Vám představit koncept

Clonových Hadic


Hadice na vytvoření vodní stěny je nový (patentovaný) věcný prostředek požární ochrany s širokým spektrem uplatnění při hašení požárů a jiných činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů.


  Přehled vlastností


 • Snížení šíření plamenů
 • Absorpce nebezpečných plynů vodní mlhou
 • Snížení ohrožení při úniků nebezpečných kapalin a plynných látek
 • Hašení lesních požárů a jiných velkoplošných požárů
 • Hašení požárů skládek a skladů
 • Ochlazování objektů
 • Možná aplikace smáčedel
 • Dekontaminace a desinfekce objektů a vozidel, s reagováním nebezpečné látky s dekontaminačním činidlem přiměšovaným do vodní mlhy
 • Absorpce nebezpečných plynů a par vodní mlhou
 • Zlepšení preventivních opatření při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů

Veškeré potřebné informace naleznete

ZDE
Rubrika: Novinky

verze pro tisk