Infoservis

AUTOPRIME

povodňové mobilní čerpadla

Vážení přátelé/klienti,

ZAHAS představuje

Mobilní čerpací stanice


A U T O P R I M EMobilní čerpadla (stanice) AUTOPRIME slouží při povodňových situacích zejména: • K odčerpávání dešťové vody z kanalizační sítě hadicemi přes mobilní nebo jiné hrazení do řeky.

  -Tímto způsobem je zajištěna funkčnost dešťové kanalizace i při zvýšené hladině vody v řece, kdy zpětné klapky odtok dešťových vod uzavřou.


 • K odčerpávání povodňové vody ze zatopených ploch (lagun) hadicemi přes břehy vodních toků zpět do koryta vodních toků.


 • V období, kdy nehrozí povodně, mohou být tato čerpadla nasazena k odčerpávání spodních vod při zakládání staveb nebo při jiných mimořádných situacích.


 • Čerpadla těchto agregátů jsou vybavena unikátním systémem zavodňování, který je odolný proti přetlaku na sání, což spolu s dokonalým utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při čerpání do vyšších dopravních výšek.
 • Pro kompletní informace klikněte:


  ZDE
 • Rubrika: Novinky

  verze pro tisk