Infoservis

Projekt OP LZZ

ZAHAS s.r.o. VZDĚLÁVÁ SVÉ ZAMĚSTNANCE PROSTŘEDNICTVÍM EVROPSKÝCH FONDŮ

Název projektu: Zvyšování kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců firmy ZAHAS s.r.o. v oblasti požární techniky a zařízení pro evakuaci a řešení mimořádných událostí.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00109

Naše společnost se zabývá výrobou a prodejem zásahového a technického vybavení (speciálních oděvů, strojů, výzbroje a výstroje) pro hasiče a složky IZS. Produkujeme také například hasičská vozidla, přetlakovou ventilaci a odsávače kouře, dekontaminační zařízení, výcvikové trenažéry, plovoucí čerpadla, protipovodňové vybavení apod. Snažíme se odlišit od konkurence, nabízející pouze dílčí části našeho sortimentu, vývojem unikátních produktů a používáním vlastních specifických postupů, čímž vytváříme přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

Na základě těchto aktivit a nutnosti neustále zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců jsme zahájili dne 1. června 2013 realizaci vzdělávacího projektu s názvem "Zvyšování kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců firmy ZAHAS s.r.o. v oblasti požární techniky a zařízení pro evakuaci a řešení mimořádných událostí".

Pro zajištění chodu a rozvoje naší společnosti potřebujeme kvalifikované a odborně vzdělané pracovníky. Tohoto cíle dosáhneme pomocí realizace školení zaměřených na technologické postupy při výrobě našich specifických zařízení a techniky pro prevenci a řešení mimořádných situací; na technologické postupy využívané při výrobě speciálních oděvů a strojů a také prostřednictvím školení tzv. "soft skills" týkajících se vnitrofiremní komunikace a uplatňování rovných příležitostí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Je naplánován na období od 1. června 2013 do 30. listopadu 2014, tj. na 18 měsíců.

Informace o projektu naleznete také na stránkách www.esfcr.cz.Název projektu: Zvýšení specifických znalostí a dovedností zaměstnanců ZAHAS s.r.o. v oblasti požární techniky a speciálních prostředků zabezpečujících koordinovaný postup při mimořádných událostech.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00337

Ke dni 1.1.2011 byla zahájena realizace projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, ESF a státního rozpočtu ČR.
Tyto webové stránky slouží ke zveřejňování informací v průběhu celého projektu.
Zahájili jsme přípravy pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.

Hlavním cílem projektu je zvýšení specifických znalostí a dovedností cílových skupin v oblasti požární techniky a speciálních prostředků zabezpečujících koordinovaný postup při mimořádných událostech, zajištění doplňkového obecného vzdělávání a zlepšení zastupitelnosti jednotlivců, realizace výuky s důrazem na praxi a okamžitou využitelnost v provozu.

Veškeré vzdělávací aktivity jsou sestaveny na míru jednotlivcům, jejich pracovním pozicím a odráží aktuální vzdělávací potřeby ZAHAS s.r.o. Absolvování těchto kurzů zvýší kvalifikaci účastníků, jejich profesní dovednosti a znalosti zvyšující udržitelnost zaměstnání v ZAHAS s.r.o., přispěje k dodržení vysokého standardu kvality a úrovně výroby a služeb zákazníkům a v konečném důsledku i konkurenceschopnosti ZAHAS s.r.o.

Pro zajištění řádného průběhu projektu a dosažení projektových cílů byl sestaven projektový tým, jehož náplní práce bude realizace všech projektových aktivit. Pro zajištění řádné kontroly a hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit budou pořádány interní hodnotící meetingy.

www.esfcr.cz
zahas@zahas-sro.cz


Rubrika:


verze pro tisk